logo

استارتاپ استودیو فَـکتـودیـو

هم‌بنیانگذارانی دست‌اندر کار برای ساخت ایده‌های شما...!

فَـکتـودیـو شبکه‌ای جهانی از کارآفرینان بوده که دست در دست متخصصان و بنیانگذاران در سبکی ناب از استودیوهای استارتاپی دست به خلق کسب و کارهای دنیای فردایمان می‌زند. ما در این کارخانۀ استارتاپی برای گسترش کسب و کارها به شرکت‌های مستقل تیم هایی حرفه‌ای را پرورش می‌دهیم. توانایی های ما در کنار خلاقیت شما سرمایه جهان فرداست.

توانایی های ما در کنار خلاقیت شما سرمایه جهان فرداست...!

فَـکتـودیـور‌ها و چشم اندازشان

ما تا حدّی بلندپروازیم که قصد داریم تا سال ۱۳۹۸، تعداد ۱۶ کسب و کار را راهاندازی کنیم.بر این باوریم که دستیابی به این هدف در گرو انتخاب دقیق متخصصین و پرورش تیمهای (جنرالیست) ماهر چند رشتهای میباشد.هریک از همدستان ما یعنی فَـکتـودیـورها  در مراتب بالایی از تخصصهای خود بوده و هرکدام از آنها به عنوان پیشگامانی در حوزۀ فعالیتی خود شناخته میشوند.

بازاریابی دیجیتال 0
برنامه نویسی 0
چشم‌انداز استارتاپ‌ها 0

همبنیانگذاری شرکت های فردا

ما با گروهی از کارآفرینان متعهد، متخصصان مجرب و کارورزان با انگیزه کار میکنیم تا ایدههای منحصر به فرد، را به استارتاپهایی کارآمد و سپس شرکتهایی مستقل تبدیل کنیم.

به ما در ماجراجویی‌هایی ارزش‌آفرین، نقش‌آفرین و نوآور بپیوندید.

ما فَـکتـودیـور‌ها چه کسانی هستیم

مدیریت و رهبری

qodef-team-image
Founder / CEO
نیما اقوامی آملی
qodef-team-image
Branding Manager
شایان باقری
qodef-team-image
Senior Backend Developer
پارسا قدیمی
qodef-team-image
CFO
افشین اقوامی
qodef-team-image
Creative Director
بیژن شمشیری
qodef-team-image
PR Director
حمید کامیابفرد
qodef-team-image
Senior Technical Engineer
سینا شاه محمدی
qodef-team-image
Marketing Directory
مهسا شعاری
qodef-team-image
Product Managment
دانیال نوری

تیم هسته ی فَـکتـودیـو

qodef-team-image
فَـکتـودیـور
مهسا شعاری
qodef-team-image
فَـکتـودیـور
نرگس امرالهی فرد
qodef-team-image
فَـکتـودیـور
علی رییسی
qodef-team-image
فَـکتـودیـور
نیما اقوامی آملی
qodef-team-image
فَـکتـودیـور
رامین سرمدی
qodef-team-image
فَـکتـودیـور
روح الله عموحسینی
qodef-team-image
فَـکتـودیـور
بهنام خاکزادان
qodef-team-image
فَـکتـودیـور
شما...

مشاورین و منتورها

qodef-team-image
Mentor
مهدی علیپور
qodef-team-image
Growth Advisor
احسان جهاندارپور
qodef-team-image
HR Advisor
ریحانه خلیلپور
qodef-team-image
Startup Studio Mentorship
آتیلا زیگتی

نمایندگان ما چه کسانی هستند